privacy beleid

In het kader van de intreding van de algemene verordening gegevensbescherming, die van kracht is vanaf 25 mei 2018 gelden voor Truck-fit de volgende regels:

Privacy is een grondrecht van ons allemaal, daarom zorgen wij dat dit bij ons goed geregeld is.

De persoonsgegevens , in dit geval naam, geboortedatum, BSN, kandidaatsnummer CBR, telefoonnummer, e-mailadres en naam van de werkgever die nodig zijn voor de aanmelding bij het CBR en SOOB worden bij ons met de grootste zorgvuldigheid verwerkt. 
Voor aanmelding bij het CBR zijn deze gegevens nodig om de accreditatie-punten te verkrijgen die een wettelijke verplichting zijn voor het uitvoeren van het beroep vrachtwagenchauffeur. Ten aanzien van de SOOB zijn er gegevens nodig voor het aanvragen van subsidie. 

Deze persoonsgegevens worden na aanmelding en verwerking bij het CBR binnen 14 dagen uit de administratie van onze systemen gehaald, van de computer verwijderd of indien geprint in de papierversnipperaar vernietigd.
Voor het CBR geldt een bewaarplicht van de getekende  presentielijst voor een jaar. Na het verstrijken hiervan worden deze lijsten vernietigd.

Tijdens de cursus kunnen  gezondheidsmetingen gedaan worden en wordt gesproken over eigen gezondheid en gezondheidsbeleving.

Door deelname aan de cursus verplichten de deelnemers zich de privacy van mededeelnemers te respecteren.

Alle Gegevens en gezondheidsverhalen blijven te allen tijde anoniem.
Dit geldt zowel voor de deelnemers als voor de cursusleiding.

De gezondheidsmetingen welke overigens op vrijwillige wijze zijn verkregen worden alleen groepsmatig verwerkt om, indien gewenst, anoniem als totaal naar de werkgever te communiceren.

Het doel van de gezondheidsinformatie is de werkgever duidelijkheid te verschaffen over de gezondheid in algemene zin van zijn medewerkers en inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s die aanwezig zijn in het bedrijf en welke punten aandacht behoeven.

Sluit Menu